پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1393

گروه فرهنگی هنری باجناقها با 20 سال سابقه کار با مجوز رسمی ار وزارت فرهنگ و ا

گروه فرهنگی هنری باجناقها  با 20  سال سابقه کار  با مجوز رسمی ار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  با برنامه های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

گروه فرهنگی هنری باجناقها با 20 سال سابقه کار با مجوز رسمی ار وزارت فرهنگ و ا

گروه فرهنگی هنری باجناقها  با 20  سال سابقه کار  با مجوز رسمی ار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  با برنامه های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

گروه فرهنگی هنری باجناقها با 20 سال سابقه کار با مجوز رسمی ار وزارت فرهنگ و ارشا

گروه فرهنگی هنری باجناقها با 20 سال سابقه کار با مجوز رسمی ار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با برنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

گروه فرهنگی هنری باجناقها با 20 سال سابقه کار با مجوز رسمی ار وزارت فرهنگ و ارشا

گروه فرهنگی هنری باجناقها با 20 سال سابقه کار با مجوز رسمی ار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با برنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

اجرای برنامه های شاد هنری گروه هنری باجناقها

اجرای برنامه های شاد هنری گروه هنری باجناقها مجری خواننده  تکه نمایش طنز  شعبده بازی و برنامه های شاد و متنوع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید