# اجرای_برنامه_های_شاد_و_طنز_زنده

گروه هنری طنز باجناقها اجرای جشنهای ارگانها شرکتها دانشگاهها مراکز اداری و عروسی

09126947612 مجری خواننده تکه نمایش طنز شعبده بازی و برنامه های شاد و متنوع رزرو برنامه 09126947612
/ 0 نظر / 16 بازدید