# گروه_هنری_طنز_باجناقها09126947612

گروه هنری طنز باجناقها اجرای جشنهای ارگانها شرکتها دانشگاهها مراکز اداری و عروسی

09126947612 مجری خواننده تکه نمایش طنز شعبده بازی و برنامه های شاد و متنوع رزرو برنامه 09126947612
/ 0 نظر / 17 بازدید